Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

  • Bildiri özet gönderim: 14 Ağustos – 28 Ekim 2022
   • Geç gönderim için son tarih: 28 Ekim 2022
  • Kabul edilen bildirilerin ilanı: 31 Ekim 2022*
  • Kongre kayıt ve ödeme son tarih: 2 Kasım 2022 (mesai bitimine kadar)
   • Geç kayıt için son tarih: 2 Kasım 2022 (mesai bitimine kadar)
  • Kongre programının ilanı: 4 Kasım 2022
  • Özet metin kitabının basılması: 21 Kasım 2022
  • Tam metinlerin son gönderim tarihi: 9 Aralık 2022**
  • Tam metin kitabının basılması: 19 Aralık 2022

*Bildiri sisteme yüklendikten en geç 15 gün içinde değerlendirme sonucu bildiri sahibine iletilecektir. Değerlendirme sonucu tarafınıza bildirildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

** Bildiri sahipleri şartları sağlanmaları koşulu ile çalışmalarını uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak olan kitapta bölüm olarak yayınlayabileceklerdir (eğer çalışma online tam metin olarak gönderilmemişse). Uluslararası yayınevi ve yayın şartları katılımcılara daha sonra bildirilecektir. Kitap bölümü için kitapevi tarafından ayrıca ücret talep edilecektir.