Accepted Abstracts

ACCEPTED ABSTRACTS

Reminder: For oral presentations of the accepted abstracts, the presenting authors are required to complete their registration and payment processes till 23th November 2020 (within working hours based on the local time in Turkey GMT+3 ).

The list of accepted abstracts are stated below: 

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN COVİD- 19 SALGINI SÜRECİNDE BESLENME, OYUN VE UYKU ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

KORONA VİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNİN ÜNİVERSİTELER BÜNYESİNDEKİ DEVLET KONSERVATUVARLARI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVLARINA ETKİSİ

PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS IN BASIC ASTRONOMY

INTERNATIONALISATION AND THE ENGLISH LANGUAGE IN TEACHING IN TURKISH UNIVERSITIES: A CRITICAL LOOK AT LANGUAGE POLICIES

İKİLİ DENETİM TEKNİĞİNİN DERSLERDE KULLANILMASININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM UYGULAMALARINA YÖNELİK AKRAN DEĞERLENDİRMESİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARA BİLİŞSEL SÜREÇ YAKLAŞIMINA DAYALI ÖFKE KONTROLÜ ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

COVİD-19 SALGIN DÖNEMİNDE İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN SÜRECE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİRLE DÜŞÜNME VE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

THE IMPACT OF OPTIMISM ON PERCEIVED RISK AND SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG UNIVERSITY STUDENTS

VALUES NOMINATED FOR INSTRUCTION; PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES’ PERSPECTIVE

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK TÜRKÇE I KİTABI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN COVİD 19 VE PANDEMİ SÜRECİNE YÖNELİK ALGILARI

A REVIEW OF STUDIES ON WEB-BASED LEARNING FROM 2015 TO 2020

PANDEMİ DÖNEMİ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRECE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VERDİKLERİ YAZILI GERİ BİLDİRİMLERİN İNCELENMESİ

ANNE BABALARIN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARI VE EBEVEYNLİK DAVRANIŞLARI İLE ÇOCUKLARIN ALGILADIKLARI AİLE İLİŞKİSİ VE GENEL ÖZ-DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

MÜZİK EĞİTİMİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİNE ETKİSİ

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN BİR ÖĞRENCİNİN AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

DOZUNDA ETKİLİ SAĞLIKLI TEKNOLOJİ KULLANIMI PROJESİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI DÜZEYİNE ETKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ

OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMAN OLMAYA İLİŞKİN ALGILARI: METAFOR ANALİZİ

PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN DOKÜMAN İNCELEME ÇALIŞMASI (2001-2020)

SINAV KAYGISINA DAİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

THE OTHER FACE OF THE ICEBERG: THE IMMIGRANT STUDENTS IN ENGLISH COURSES AND THEIR TEACHERS

ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARI İKİNCİ KADEMEDE GÖREV YAPAN MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK VE OYUN DERSİNİ YÜRÜTÜRKEN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

THE USE OF STORIES IN VALUES EDUCATION: PEDAGOGICAL IMPLICATIONS FOR MORAL DEVELOPMENT IN EFL CLASSROOMS

THE PLACE OF VALUES IN ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM AT ELEMENTARY SCHOOL LEVEL; TURKISH CONTEXT

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

MÜZİK EĞİTİMİ ALMIŞ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 KISITLAMA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÇOK BİLİNDİK BİR CEBİRSEL YAPININ SÖZEL VE SÖZEL BİR DURUMUN İSE CEBİRSEL OLARAK İFADE EDİLMESİ

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN ÇİZİM YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI

KARADELİK KAVRAMININ POPÜLER KAYNAKLARDAKİ YERİNİN İNCELENMESİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ KAZANIMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

EBEVEYN EĞİTİM STİLLERİNDE BAĞ KURMA VE OTONOM OLMA İKİLEMİ – EĞİTİM DİYALOGLARI ANALİZİ

ÇOCUKLAR DOĞANIN DİLİNİ ÖĞRENİYOR

DOĞADA EĞİTİMİN ÇOCUKLARIN TEMEL BECERİLERİNE VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

BİR MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME PROBLEMLERİ TASARLAMA SÜRECİNİN İNCELENMESİ

THE ROLE OF NETIQUETTE IN ONLINE SELF-REGULATION AND SELF-MOTIVATION

MATEMATİK KİMLİĞİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

AN ANALYSIS OF EXPERIMENTAL RESEARCH STUDIES ABOUT THE EFFECTS OF DIGITAL GAMES ON ELT

INNOVATION IN THE CONTEXT OF COMPUTATIONAL TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL DESIGN EDUCATION

SON YILLARDA KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN SADELEŞTİRMELER

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ TEKNOLOJİLERE YÖNELİK ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

THE EXPLANATORY RELATIONSHIP PATTERN AMONG REHEARSAL, ELABORATION AND CRITICAL THINKING

TÜRKİYE’DE STEM EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİC SALGIN SÜRECİNDE DERSLERİN UZAKTAN EĞİTİM OLARAK UYGULANMASINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE MESLEKİ KAYGILARI (İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

A REVIEW OF GENDER INEQUALITY IN CURRENT ENGLISH LANGUAGE COURSEBOOKS

TÜRKİYE’DE YAPILAN ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ- TAMAMLAYICI CİLT’İN TELAFFUZ BECERİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

A RİVEW OF DİSSERTATİONS ON AUTİSM SPECTRUM DİSORDER İN TURKEY

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNFORMAL İSPAT FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

COVID-19 SALGINI: LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

THE POİNTS OF VİEW OF PARENTS, TEACHERS AND THE CHİLDREN WİTH INTELLECTUAL DİSABİLİTY TOWARDS TECHNOLOGY SUPPORTED SEXUAL ABUSE PREVENTİON EDUCATİON

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

ERGENLERİN YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ İLE BOŞ ZAMAN CAN SIKINTISI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ERGEN VE YETİŞKİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

DÜRÜSTLÜK DEĞERİNİN ORTAOKULLAR ARASI KOHLBERG’İN AHLAKİ GELİŞİM EVRELERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI: ÇİNE ÖRNEĞİ

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDA COVİD19 İLE BERABER GELEN YENİ UYGULAMALAR; YENİ NORMAL

ALTERNATİF DEĞERLENDİRME ARACI OLARAK ÖĞRENCİ GÜNLÜKLERİNDEN YARARLANMA: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE DENEYİMLERİ

KAPSAYICI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERİNİN LİTERATÜR TEMELLİ İÇERİK TASARIMI

MEDYA EKOLOJİSİ VE DİN

DİNİN POPÜLER KÜLTÜR ORTAMLARINDA KONU EDİLMESİ: TELEVİZYON, İNTERNET VE SPOR ÖRNEĞİ

2009, 2013 VE 2018 ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ MATERYAL VE TEKNOLOJİ KULLANIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN TASARLADIKLARI OYUNLARIN İNCELENMESİ

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL MATERYAL GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

COVİD-19 SALGINI ARDINDAN EĞİTİMDE ALINAN ÖNLEMLERİN FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİNE VE DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA ETKİSİ

TÜRKİYE PISA 2018 TESTİ SONUÇLARINA GÖRE TEK DİLLİ VE İKİDİLLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YOUTUBERLARIN BEŞ YAŞ ÇOCUKLARININ DİL GELİŞİMLERİ VE KONUŞMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK ALGILARININ VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ DUYGUSAL YÜZ İFADELERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

BİR GRUP OKUL MÜDÜRÜNÜN OKUL YÖNETİMİ SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)

AN İNQUİRY İNTO THE CHARACTERİSTİCS OF TODAY’S LEARNİNG ENVİRONMENTS İN THE CONTEXT OF RAPİD CHANGES AND TRENDS İN THE GLOBAL WORLD

TÜRKÇE’DEKİ TANITSALLIK BELİRTEN SIFATLARIN VE BELİRTEÇLERİN ANALİZİ

STANDART BELİRLEME İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN TEMATİK İÇERİK ANALİZİ

YÜKSEK PERFORMANSLI OKUL SİSTEMLERİNDE BAŞARI SAĞLAYAN REFORM STRATEJİLERİ

İSLAM İNANCINDAKİ MELEK İMGESİNİN GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ AÇISINDAN GÖRSEL KİMLİĞİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMLERİ ÖZEL YETENEK SINAVLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE GENEL DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGILARINA GÖRE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ