Kurullar

KURULLAR

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER (Rektör)

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Abdurrahman İlğan / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dilek İnan / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İlke Evin Gencel / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Neşe Güler / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sabahattin Deniz / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şükran Tok / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Türkay Nuri Tok / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Behsat Savaş / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Didem Koban Koç / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Emre Ünlü / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Miray Özözen Danacı / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Orkide Bakalım / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sibel Yoleri / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ümüt Arslan / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Bora Görgün / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Burcu Seher Çalıkoğlu / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Gülay Bozkurt / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Gülçin Mutlu / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Mine Muyan Yılık / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Nesrin Öztürk / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Nurdan Kavaklı / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Vasfiye Geçgin / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Rukiye Ayan Civak / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Bahar Dinçer / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğrt. Üyesi Tuğba Karadavut / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Ömer Tuğşad Akgül / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Bedirhan Özoğul / İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türkiye

BİLİM KURULU

Emeritus Prof. Ricardo Otheguy / City University of New York, ABD

Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı / Ankara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Emine Eratay / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Yasemin Aydoğan / Gazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Aytaç Kurtuluş / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Süha Yılmaz / Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mine Işıksal Bostan / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mihaela Gavrila  Ardelean /  Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Romanya

Prof. Dr. Kimber Wilkerson Wisconsin / Madison University, ABD

Prof. Dr. Gülden Uyanık / Marmara Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Jilani Warsi / City University of New York, ABD

Prof. Dr. Onur Kurt / Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İbrahim Halil Diken / Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Alicia Crowe / Kent State University, ABD

Prof. Dr. Rengin Zembat / Maltepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Susan Drake / Brock University, Kanada

Prof. Dr. Sezgin Vuran / Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Şendil Can / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Süleyman Can / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Murat İskender / Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Sabri Koç / Başkent Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici / Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Arif Sarıçoban / Selçuk Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Uğur Doğan / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Sibel Turhan Tuna / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ayten Kiriş Avaroğulları / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Melike Yiğit Koyunkaya / Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Yılmaz Zengin / Dicle Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Eyüp İzci / İnönü Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Senem Şahin / University of Augsburg, Almanya

Dr. Elizabeth Kenyon / Kent State University, ABD