Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

  • Bildiri özet gönderim: 28 Temmuz – 7 Kasım 2021
  • Kabul edilen bildirilerin ilanı: 8 Kasım 2021*
  • Kongre kayıt ve ödeme son tarih: 7 Kasım 2021 (mesai bitimine kadar)
  • Kongre programının ilanı: 10 Kasım 2021
  • Özet metin kitabının basılması: 19 Kasım 2021
  • Tam metinlerin son gönderim tarihi: 26 Kasım 2021**
  • Tam metin kitabının basılması: 17 Aralık 2021

*Bildiri sisteme yüklendikten en geç 15 gün içinde değerlendirme sonucu bildiri sahibine iletilecektir. Değerlendirme sonucu tarafınıza bildirildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

** Bildiri sahipleri şartları sağlanmaları koşulu ile çalışmalarını uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak olan kitapta bölüm olarak yayınlayabileceklerdir (eğer çalışma online tam metin olarak gönderilmemişse). Uluslararası yayınevi ve yayın şartları katılımcılara daha sonra bildirilecektir. Kitap bölümü için kitapevi tarafından ayrıca ücret talep edilecektir.