Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

KONGRE TARİHİ 24  KASIM 2023
Bildiri özet gönderim 24 AĞUSTOS-31 EKİM 2023
Geç gönderim 5 KASIM 2023
Kabul edilen bildirilerin ilanı 17 KASIM 2023
Kongre kayıt ve son ödeme 16 KASIM 2023
Kongre programının ilanı 21 KASIM 2023
Özet metin kitabının basımı 7 ARALIK 2023
Tam metin son gönderim 20 ARALIK 2023
Tam metin kitabının basımı 29 ARALIK 2023

*Bildiri sisteme yüklendikten en geç 15 gün içinde değerlendirme sonucu bildiri sahibine iletilecektir. Değerlendirme sonucu tarafınıza bildirildikten sonra ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.

** Bildiri sahipleri şartları sağlanmaları koşulu ile çalışmalarını uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak olan kitapta bölüm olarak yayınlayabileceklerdir (eğer çalışma online tam metin olarak gönderilmemişse). Uluslararası yayınevi ve yayın şartları katılımcılara daha sonra bildirilecektir. Kitap bölümü için kitapevi tarafından ayrıca ücret talep edilecektir.