Bildiri Gönderim

BİLDİRİ GÖNDERİM İÇİN BU LİNKİ TIKLAYINIZ

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri özetinizi yüklemeden önce lütfen aşağıdaki Bildiri özeti yazım kurallarını dikkatlice okuyunuz.

BAŞLIK; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

YAZAR(LAR); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tamamı büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.

KURUM(LAR); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.

ÇALIŞMA ALANI: Lütfen bildirinizin çalışma alanını seçiniz. Bildiriniz, alan uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecektir.

SUNUM DİLİ: Lütfen sunum yapacağınız dili İngilizce ve Türkçe seçeneklerinden biri olacak şekilde seçiniz.

YAZIM BİÇİMİ: Alt başlıkları belirtmeden özetler aşağıdaki bölümleri içerir şekilde hazırlanmalıdır.

  • Problem durumu
  • Hipotezler veya araştırma soruları
  • Araştırma deseni, örneklem, veri toplama araçları, veri toplama ve analiz yöntem/teknikleri
  • Sonuçlar/ Beklenen sonuçlar
  • Öneriler
  • Anahtar Kelimeler: 3-5 anahtar kelime. Kelimelerin arasına virgül koyunuz.
    • *Özetler 250-500 kelime arasında olabilir.
    • **Özetler İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacaktır. Lütfen özetlerinizi her iki dilde ve aynı sayfada gönderiniz.

Yazı biçimine uymayan özetler değerlendirmeye alınmayabilir.

NASIL GÖNDERECEKSİNİZ

Özetler, kongre web sitesinde bulunan gönderim sayfasından gönderilecektir.

1) BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME PANELİ’ne ilk kez giriyorsanız, BİLDİRİ GÖNDER linki üzerinden ulaşacağınız formu doldurmalısınız. Formda ilgili alanlarla birlikte bildiri özetinizi girebileceğiniz alan mevcuttur. Bu alana sunum yapacağınız dilde bildiri özetinizi girmeniz gerekmektedir. Ek olarak, dosya yükle linkinden özetinizin hem Türkçe hem de İngilizce özetlerini göndermeniz gerekmektedir.

2) Kaydınızı tamamladıktan  sonra size verilecek BİLDİRİ NUMARASI‘nı lütfen not ediniz. Panele daha sonraki girişlerinizde sizden bildiri numarası  ve kendi belirlemiş olduğunuz şifre istenecektir.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci bildiri yazarlarının ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Kabul edilen özetlerin değerlendirme sonucu Hakem Değerlendirme raporu geldiğinde bildiri sahiplerine e-posta yolu ile gönderilecektir. Katılımcılar Kabul e-postası aldıktan sonra ücretlerini yatırabilirler. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak olan yazar sorumludur. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını  tamamlaması gerekmektedir.

Her kayıtlı katılımcı en fazla 2 bildiriyle katılabilir.

Kabul edilen özetler Bildiri Özetleri Kitabı’nda, sonrasında istenecek olan tam metinleri ise Kongre Kitabı’nda yer alacaktır.

Özetleri kabul edilen bildirilerin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sunumu yapılmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

Bildiri Özeti Kabul Edilen Yazarlar için Tam Metin Bildiri Gönderme Koşulları

Aşağıdaki kriterlere uygun olarak hazırlanacak tam metinler kongremizin tam metin kitabında online olarak yayınlanacaktır. Son gönderim tarihini geçen bildiriler kitapta yer alamayacaktır. Bildiri sahipleri şartların sağlanması koşulu ile çalışmalarını online tam metin kongre kitabının yanısıra uluslararası yayınevi tarafından yayınlanacak olan kitapta bölüm olarak yayınlayabileceklerdir. Uluslararası yayınevi ve yayın şartları katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

Bildiriler özet, ana metin, tablolar, şekiller ve kaynakça dahil 20 sayfayı geçmeyecek şekilde iki yana yaslı olarak yazılmalıdır, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Başlık 14 punto, kalın ve büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalı, yazar isimleri ve kurumları başlık altında ortalanmış olarak belirtilmelidir. Birden fazla kurum mevcut ise, hangi yazarın hangi kurumda görev aldığını belirlemek üzere yazar ve kurum numaralandırması yapılmalıdır. Araştırma metinlerinde GİRİŞ, YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER ve KAYNAKLAR alt bölümleri yer almalıdır. Tablo başlıkları ait oldukları tablonun üzerinde, şekil ve grafik başlıkları ise ait oldukları şekil ve/veya grafiğin altında yer almalıdır. Bildiri metinleri bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakteri ile 11 punto ve bir buçuk (1,5) satır aralığıyla Microsoft Word programı ile yazılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre sıralı olarak APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun hazırlanmalı, metin içinde geçen tüm kaynaklar “kaynaklar” listesinde verilmelidir.

Tam metin bildiriler yayım öncesi benzerlik programından geçmelidir (benzerlik oranı % 30’u  geçmemelidir). Benzerlik rapor sonucunun pdf olarak bildiri yollanırken eklenmesi gerekmektedir. Benzerlik raporu olmayan bildiriler yayına alınmayacaktır. Tam metin dosyası ve benzerlik raporunu icer@idu.edu.tr adresine gönderilmelidir.