DÜZENLEME KURULU

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Sabahattin DENİZ (Dekan)

Doç. Dr. Gülçin MUTLU (Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Ece Zehir TOPKAYA

Prof. Dr. Neşe GÜLER

Doç. Dr. Emre ÜNLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özge ÜNLÜ

Arş. Gör. Ayşegül GÖKDAĞ

Arş. Gör. Bedirhan ÖZOĞUL

Arş. Gör. Çağatay ÇINAR

Arş. Gör. Ebru KIZILTAŞ

Arş. Gör. Işılay Nur ERKAN

Arş. Gör. M. Faruk ERDOĞAN